dimecres, 20 de juny de 2012

COMIAT


 
Ara ja si que finalitza la nostra tasca en aquesta assignatura i aquest bloc. La veritat és que la feina feta ha estat profitosa per a tots i que hem après de molts recursos que la xarxa ens proporciona.

En primer lloc, crec que és convenient que tots fem una mica d’autoavaluació i proposem alguns aspectes que podríem millorar en aquest tipus de treballs col·laboratius:
1. El tema del nostre treball era molt ampli, ens hauríem pogut centrar només en un aspecte concret.
2. L’àrea de fitxers s’hauria d’haver utilitzat des del principi, ja que ens dóna moltes facilitats per a treballar. Però és necessari seguir un criteri adient i senzill per penjar els documents, per tal d’evitar la proliferació de carpetes innecessàries.
3. El treball amb la wiki ha estat difícil, però gràcies a la comunicació, a l’esperit crític, a la voluntat i ganes d’aprendre hem pogut concloure amb èxit el nostre projecte.
4. El treball amb el bloc ha sigut molt útil perquè ens ha ajudat a autoavaluar-nos, a fer crítiques constructives, a expressar-nos. A més a més, hem après el seu funcionament, les característiques i tot allò que ens ofereix per comunicar-nos.
5. La necessitat de la uniformitat en el treball de la wiki, com ara: tipologia, varietat, sagnat, etc.
6. El treball ha de ser constant en el temps per poder realitzar correccions, resoldre dubtes, propiciar que els companys opinen sobre les tasques que fem i puguem posar-ho tot sota consens.
7. La comunicació entre tots els membres del grup ha estat clau per a progressar en les nostres tasques més importants: wiki i blog.

A part de tot això, també hem après molt durant aquesta tasca.
1. Hem sabut crear una wiki entre tots, de forma col·laborativa.
2. Hem interactuat en un bloc per a reflexionar sobre la nostra feina.
3. Hem après a ser cívics a la xarxa. Hem après quin és el model a seguir quant a civisme a la xarxa.
4. Hem après la necessitat constant de comunicació per fer un treball en un EVA.
5. Hem intentat seleccionar la informació de la xarxa que era més útil per als nostres objectius.
6. Hem après a ser crítics i reflexius amb la nostra feina durant tota l’assignatura.
I ja per finalitzar, gràcies a aquesta assignatura, tots podrem utilitzar aquestes noves eines en la nostra vida professional.
Per exemple, podrem fer servir les wikis per a fer treballs amb els nostres alumnes i veure, en qualsevol moment, què estan fent i ajudar-los. A més a més mitjançant un blog podem penjar informació per tal d’ampliar coneixements, posar activitats, usar-lo com un mitjà de comunicació per resoldre dubtes (o la creació d’un fòrum gratuït). Podem usar un blog com a eina de «contar allò que ens passa» de manera més ampla i més privada o personal (no facebook o twiter).
Ens ha servit per aprendre eines que ens seran molt útils al llarg del Grau, com ara: les claus del treball en equip, la comunicació en un EVA, com aprofitar al màxim els cercadors de la xarxa, Zotero —que si abans era un desconegut ara està present en tots els treballs que fem—, també hem consolidat estratègies de treball en grup en el mencionat EVA i per últim s’han adquirit habilitats de redacció i elaboració de la informació digital en la wiki i el blog.

dimarts, 19 de juny de 2012

AVÍS A FUTURS NAVEGANTS


 

Una vegada fet el projecte i acabada l’assignatura, us podem donar uns consells:

1. La comunicació a la xarxa és essencial. Heu de mantenir-la constant, preguntar tots els dubtes, resoldre’ls, opinar. A més, heu d’establir un horari regular de connexió que us permetrà consensuar totes les tasques del grup.
2. Les decisions s’han de prendre conjuntament, per evitar fer les coses dues vegades o equivocar-se.
3. L’esquema del projecte és fonamental tenir-lo molt clar i saber quins objectius us esteu marcant.
4. Llegir els enunciats i prestar atenció al que s’està fent.
5. Unificar criteris a l’hora de fer qualsevol cosa.
6. El treball ha de ser constant; s’han de fer les tasques amb el temps necessari per revisar-les i que tots puguen participar de totes les decisions.
7. Valors com l’esforç, la constància, la sinceritat, la iniciativa i l’autocrítica, són fonamentals per portar el treball a l’èxit.
S’aprenen coses noves: zotero, blog, wiki, cercadors i formes de realitzar les cerques. S’aprenen les claus per treballar en equip en un EVA. És una assignatura fonamental per traure el màxim profit al grau, mitjançant el coneixement d’eines que ens ajuden a realitzar els treballs i com arranjar-nos en un treball en equip. Així mateix, hem valorat dins d’aquesta metodologia grupal una sèrie d’elements clau: respecte, consens, prendre decisions importants, ser crítics amb la nostra feina, saber aprendre dels nostres errors, establir un bon clima de treball i ajudar als companys/es en les diverses tasques.


 

diumenge, 10 de juny de 2012

Informació

En primer lloc, la cerca d'informació és una competència important en relació al tractament de la informació que tots els membres del grup hem adquirit progressivament durant el procés d'elaboració tant de la wiki com del blog. No només hem adquirit aquesta competència en la cerca, sinó també hem desenvolupat la captació, selecció, registre i processament de la informació, emprant tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports utilitzats (audiovisual o digital). Hem après a dominar els llenguatges específics bàsics (textual, visual, gràfic i sonor) i també a familiaritzar-nos amb destreses relacionades amb l'organització del raonament, la relació, l'anàlisi i la síntesi de tota la informació que anàvem cercant.

En segon lloc, aquesta competència ens ha portat a ser crítics i reflexius davant de la ideologia que molta d'aquesta informació transmetia. El treball en un entorn col·laboratiu ens ha ampliat l'entorn de comunicació i ens ha portat a realitzar cerques d'informacions responsables i a la vegada creatives. En un primer moment, a tot el grup ens ha costat saber què triar de tota l'abundant informació que s'oferia a la xarxa, però poc a poc hem sabut destriar la informació no vàlida per a quedar-nos amb la informació crítica i coherent. En aquesta selecció d'informació també hem esdevingut persones eficaces i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts.

En tercer lloc, i en síntesi tots els membres del grup hem après a respectar els passos d'aquesta competència (cerca, reflexió i selecció) que ha estat tan cabdal per a la composició del nostre projecte.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE


El grup Orgull i prejudici es complau de presentar-vos el nostre treball: El paper de la dona a la literatura europea.
L’objectiu d’aquest document és respondre al plantejament de si es pot parlar o no d’una literatura europea. Tots els membres del grup vam entendre que sí existia una literatura europea. La nostra intenció era, arran les característiques de cada període històric i els corrents literaris que els són propis, trobar una connexió entre les escriptores de diferents països i idiomes europeus, que demostrara l’existència d’una literatura europea. Ens hem centrat en la literatura catalana, la castellana, l’anglesa, la francesa i l’italiana. És així com trobem escriptores que contribueixen al seu desenvolupament en cada corrent. Des de l’Edat Mitjana, amb una literatura eminentment religiosa, fins a la literatura actual caracteritzada per la barreja d’estils que han de respondre al mercat. Així mateix, hem pogut constatar com la seua aportació i la incorporació de la dona al món de les lletres ha crescut segons creixia l’acceptació de la dona com a individu i no com a ésser subordinat a l’home. Fins i tot, van arribar a crear la seua temàtica, lluny de la literatura intensament masculina i patriarcal, com, per exemple, la literatura feminista.
La nostra wiki no vol ser un treball profund sobre aquest tema, sinó que intenta donar una visió prou àmplia perquè qualsevol persona puga aprendre i conéixer el paper de la dona dins la literatura europea. És a dir, podem entendre’l com un primer pas per a un estudi profund posterior. El resultat és un treball concís al voltant del paper, l’aportació, de la dona a la literatura europea.
Però aquest és el resultat d’un procés que va començar amb la formació del grup: espontània i ràpida pel temor a no formar-ne part de cap. Fàcil va ser decidir el tema i, com a conseqüència d’aquest, el nom del grup.
            I vam començar a treballar. Primer els acords inicials i la planificació. Després enllestir el blog i la wiki. El desenvolupament del projecte ha sigut paral·lel a l’aportació de la dona a la literatura europea: segons avançava el temps la presència i el ritme de treball creixia. Vam començar un poc tímids, acceptàvem tot el que es proposava, fins i tot hi ha hagut moments en què una idea podia capgirar el tema del projecte i pareixia que hauríem de tornar a començar. Però les autoavaluacions, les propostes de millora i la voluntat d’aprendre ens van mostrar el camí.
            L’acompliment total dels acords, la fluïdesa en la comunicació, la participació i implicació en totes les tasques, la presa de decisions, etc., han evolucionat fins assolir el clímax cap a mitjan de la PAC3. La sensació de grup és plena i treballem com a tal. Hem aprés a poc a poc les claus del treball en equip. Ens queda la impressió que és ara quan hauríem de començar a realitzar el projecte. Potser, perquè hem assolit els objectius i competències de l’assignatura.

dissabte, 9 de juny de 2012

TECNOLOGIA DIGITALEn aquesta etapa final del nostre projecte ja podem dir que estem més tranquils. Hem assolit moltes eines que ens han facilitat la nostra tasca diària, serveix d’exemple. Zotero, PDF, Office, Html, widgets per la wiki i el blog...

La veritat és que en aquest tram final hem demostrat un nivell bo en l’ús de les noves tecnologies. Hem anat en cura amb el tractament dels documents realitzant còpies de seguretat dels nostres arxius amb pendrives, dropbox, skydrive...

En definitiva, podem concloure que hem assolit els objectius i les competències de l’assignatura, ja que hem fet una progressió ascendent des de l’inici.

dilluns, 4 de juny de 2012

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE


La planificació del projecte que vam realitzar quan donàvem els primers passos va ser completa, clara i entenedora, però li faltava una temporalització adient que «obligara» a portar un ritme de treball continu que canalitzara els esforços de tots en la mateixa direcció. Després, gràcies a les reflexions i a les propostes de millora, vam començar a establir uns terminis per a cada tasca que ens van ajudar a fer-les més prompte i, gràcies al ritme de treball, hem pogut participar tots de totes les tasques i involucrar-nos tots en el disseny i la planificació del projecte.
         Arran del disseny i la planificació adient que hem establert per a cada aspecte del projecte, l’hem pogut desenvolupar i gestionar en els terminis demanats i sempre de manera participativa, consensuada i decidida per tots els membres del grup. Hem crescut en aquest aspecte al llarg del procés d’elaboració del projecte, en adonar-nos de la necessitat de treballar tots alhora i implicar-nos en tots els aspectes, perquè, com hem pogut comprovar, el treball de cadascú repercuteix en el de la resta del grup.
        Finalment, després de créixer en el desenvolupament d’un projecte en grup, de millorar PAC rere PAC, d’assimilar els conceptes, les competències i els objectius de l’assignatura, hem arribat a la culminació del projecte virtual en grup gràcies, al meu parer, a l’esforç, el treball, l’aprenentatge de les eines necessàries per fer-ho, i, més important, a la cooperació, la comunicació, la reflexió, l’autocrítica, l’esperit de millora i al treball en equip.

diumenge, 3 de juny de 2012

TREBALL EN EQUIP


 

Al llarg de tot el procés hem anat de menys a més. El compromís, l’esforç, la constància, l’acompliment dels acords, la participació, la transparència, la comunicació, l’ajuda, etc., van començar dubitatius, titubejant, expectants, i, de vegades, absents. Ara, i segons ha passat el temps, la situació s’ha revertit. Em queda la impressió que és ara quan hauríem de començar a realitzar el projecte. Potser, perquè hem assolit els objectius i competències de l’assignatura.
Ja pareix que ha passat molt de temps des dels missatges de cada setmana, dels llargs períodes sense respostes o sense saber res d’algun membre del grup. La comunicació, la seua freqüència i eficiència, ha anat creixent segons creixia el projecte. La nostra comunicació i presència s’han fet efectives mitjançant l’espai de debat i les aportacions a la wiki i al blog, on es veu el treball que anem fent cada dia.
Si al començament del projecte, quan havíem de redactar els acords i la planificació, el consens era fàcil perquè només hi havia una proposta i la presa de decisions era «acceptar-ho tot». Ara, tots proposem opcions, tots debatem sobre les propostes i prenem les decisions entre tots, de forma col·laborativa i consensuada.
Així mateix, la construcció del projecte la vam començar cadascú amb el seu subprojecte individual. Ens comunicàvem el que anàvem fent i véiem el que feia cadascú. Després, a poc a poc, vam començar a fer totes les tasques en comú. Ara tots participem de la construcció del projecte, ens integrem en el seu procés i el desenvolupem tots alhora.
Tota aquesta millora, en tots els aspectes que he mencionat, venen precedides de les reflexions que hem fet, que hem compartit i que hem portat a la pràctica. Segons pactàvem i publicàvem les propostes de millora de cada PAC, hem donat una passa més cap a l’assoliment d’una dinàmica de grup prou òptima que ens ha portat a concloure el projecte amb èxit. Això suposa que hem sabut autoavaluar-nos, reflexionar críticament sobre el nostre treball i ser capaços de millorar.
Per concloure, només em resta agrair i felicitar la Marga, l’Eloisa i l’Emilio pel seu esforç, per la seua feina, per haver compartit, aprés i gaudir d’aquesta assignatura.

dissabte, 2 de juny de 2012

COMUNICACIÓ A LA XARXA

Durant aquesta darrera PAC en conjunt, crec que hem millorat molt en aquest aspecte de comunicació a la xarxa. Crec que la nostra evolució ha estat molt positiva ja que a poc a poc ens hem anat adequant a treballar en equip a través de la xarxa. 
Pel que fa a la freqüència de les connexions, he de dir que aquesta vegada tots ens hem intentat connectar una o dues vegades diàries per veure quines eres les decisions que s'havien de prendre entre tots. Així doncs, la presa de decisions ha estat més col·laborativa, ja que tots hem participat en allò que hom deia. 
Degut a aquestes millores, la gestió del temps ha estat més equitativa. És a dir, ja no hem deixat tot el gruix del treball pel final, sinó que ho hem fet més a consciència i cuidant-nos dels detalls. És per això que el nostre grau de satisfacció en aquesta part del projecte és més gran. 
Ara bé, un aspecte que hem de millorar pel que fa a la comunicació a la xarxa és el de la interacció al bloc mateix. És a dir, ens comuniquem principalment a l'espai de debat, però no interaccionem molts en d'altres espais.  

divendres, 1 de juny de 2012

ACTITUD DIGITAL CÍVICA


Ja estem finalitzant aquest projecte amb petites pinzellades per acabar de donar-li forma. La complexitat de què sigui un treball virtual implica seguir una sèrie de compromisos per part de tot el grup. Per  una banda hi ha la responsabilitat de respectar l’autoria de les fonts. Per altra banda, hem de posar-nos d’acord quines fonts  són més útils i profitoses. Per dur a terme una bona tasca cal una comunicació segura. Principalment utilitzem el correu electrònic de la UOC, així com l’espai de grup que diàriament revisam cumplint amb els criteris consensuats a l’inici del projecte. Remarcar que la comunicació ha estat fluida, cordial i respectuosa per part de tots els integrants del grup.
Finalment, ens agradaria destacar el bon funcionament d’aquestes eines del portal de la UOC.

dimarts, 22 de maig de 2012

Dones poetes


PROPOSTES DE MILLORA


  • Ser puntual amb el calendari establert i  consensuat.
  • Comunicar els dubtes el més aviat possible, ja que en el darrer moment sorgeixen molts d’imprevists.
  • No deixar les tasques pel darrer dia perquè si sorgeix algun imprevist no es podrà entregar la PAC dins el termini establert.
  • Tornar a llegir i recordar els acords presos pel bon funcionament de la dinàmica del grup.
  • Analitzar bé tots els plantejaments, opinions, indicacions, etc., que anem fent, donar la nostra opinió i realitzar el que hem acordat.
  • Unificar els criteris a l’hora de redactar la wiki i fer les entrades al blog; basats en l’enunciat de la PAC corresponent, les indicacions del consultor al Tauler de l’aula i les nostres instruccions.  

  • Debatre entre tots els membres del grup a l'espai del grup les dificultats en què ens hem trobat en l'elaboració de la PAC.

dilluns, 21 de maig de 2012

AUTOAVALUACIÓ

Pel que fa a la feina que he estat realitzant durant aquests darrers dies, crec que el meu ritme de feina ha anat creixent. És a dir, per part meva, he posat tot el possible perquè aquesta tercera PAC resultés de profit per a tots. Ara bé, crec que tenc aspectes que puc millorar:
- El meu ritme de feina ha de ser més constant, i no progressiu. Necessito una millor planificació de la feina.
- El contacte amb els companys és molt important a l'hora de treballar col·laborativament, i més amb un wiki. Hauríem d'haver fixat uns horaris per a treballar tots alhora.
- L'ús de l'àrea de fitxer per part meva és quasi bé inexistent. 

Així i tot, crec que entre tots hem treballat molt millor que no pas en l'anterior PAC. La comunicació ha estat bastant fluïda i ens hem recolzat molt més en les nostres feines. Crec que el camí fixat és ara el correcte!

Tecnologia digital


 


Cap integrant del grup no tenia molta experiència prèvia en el disseny d’una wiki. Tot i així, el document La wiki com a suport del treball col·laboratiu ens ha ajudat a superar aquestes mancances prèvies. Aquest document ens ha indicat quins són els trets més rellevants d’una wiki: “1. Són sistemes oberts, a diferència de les pàgines webs tradicionals. 2. Es van nodrint de les aportacions d’una comunitat d’usuaris. 3. Estan molt focalitzats temàticament. 4. Permeten el seguiment i els canvis que cada usuari va realitzant. 5. Contribueixen a la gestió col·lectiva del coneixement.”

Pel que fa al procés de creació, cal dir que primerament vam confeccionar l’índex de la nostra wiki i després hem omplert els diferents apartats que hem anat confeccionant. Ens ens hem trobat amb algunes dificultats per consensuar l’estil i el contigut de cadascun dels apartats, però malgrat aquest problema ens hem sortit prou bé. 
En conclusió, encara ens queden realitzar molts avenços significatius a la wiki, però esperem que a la propera PAC n’aprenguem més a través de l’aprenentatge col·laboratiu de tots els membres del grup.

diumenge, 20 de maig de 2012

Informació


 


La informació que conté el nostre projecte és el resultat d’un procés de reflexió i discussió en el qual el document d’Enric Bruguera i Payà Procés de cerca i localització d’informació per internet ens ha servit de gran utilitat.

Tal com s’explica a l’apartat 3 Què busquem exactament? del document esmentat i en especial el subapartat estratègies de cerca, que ens especifica unes directrius que hem respectat: “Definits en cada cas els objectius concrets de cerca, cal fixar sempre una estratègia de localització de les dades i la informació que necessitem. No hi ha una estratègia universal de cerca, vàlida per a qualsevol objectiu informatiu en qualsevol moment, però sí que hi ha elements estratègics útils en qualsevol procés de localització d’informació, perquè poden proporcionar-nos molta celeritat i flexibilitat a l’hora de realitzar un procés de cerca.” Amb l’objectiu d’aquesta celeritat i flexibilitat, Orgull i Prejudici ha prioritzat en la confecció dels diversos apartats de la wiki les cerques realitzades mitjançant Zotero. Així mateix, els criteris de validesa/selecció s’han tingut en compte a l’hora de l’elaborar l’índex de la wiki.

Com a conclusió, hem de valorar positivament els resultats obtinguts amb el tractament i localització de la informació, però es poden ampliar els criteris de validesa/selecció per part de tot el grup.

dissabte, 19 de maig de 2012

Actitud digital cívica


 


Tots els membres del grup continuem assumint una actitud digital cívica. Tal com s’apunta en el material @ctitud digit@l i en el seu apartat 3.2.1. Cerca a la xarxa. Per buscar i localitzar informació de manera eficient a la Xarxa ens ha ajudat “definir exactament què és el que busquem en cada cas, informar-nos amb regularitat sobre les noves eines de cerca disponibles a la Xarxa, analitzar-ne el funcionament i provar-ne les actualitzacions, utilitzar les eines de cerca generalista per localitzar fonts especialitzades d’informació que puguin portar-nos a les dades desitjades, i guardar i ordenar els resultats rellevants de les localitzacions d’informació com a possibles fonts, ja localitzades, que ens facilitaran posteriors cerques d’informació.”

També hem hagut de considerar l’aspecte de la citació. L’apartat 2.8 del citat material ens fa una recomanació al respecte: “La facilitat de localització i tractament de la informació de text que ens ofereixen els mitjans i les eines fa imprescindible adoptar uns hàbits clars i permanents de citació de les fonts les quals hem obtingut la informació que usem i editem.” També s’ha de subratllar la gestió de la informació com un altre punt important dins d’aquesta actitud digital cívica. Els resultats de les nostres tasques es continuen basant en uns criteris de validesa (es troben a l’apartat Objectius i criteris de cerca) amb la finalitat de defensar una informació contrastada i veraç.
En conclusió, l’apartat de gestió de la informació s’ha millorat considerablement per part de tots els membres del grup. A partir d’ara comencem a citar la procedència de la informació.